“Eet meer fiets” is voor ons de verzameltitel voor de verschillende fietsprojecten.
Met plezier werken we,
via gedragsbeïnvloeding, aan het stimuleren van het fietsgebruik.

We doen dat volgens het “effectief verleiden” in heel Nederland.
Nu dus ook in Ede.

Misschien komen we elkaar nog eens tegen, hopelijk op de fiets.

Start fietscampagne MST Enschede
Twente Mobiel

"Eet meer fiets" - Fiets Licht Parade!

 

Projectomschrijving

De Fiets Licht Parade zoals die op 1 november 2013 in Ede georganiseerd werd, wordt dit jaar herhaald op 31 oktober. Een bonte optocht van uitbundig versierde fietsen (en hun berijders) – versierd met behulp van glow in the dark verf en led-verlichting – fietst een route langs plaatsen waar men normaal niet mag fietsen (door het gemeentehuis ..).

De Fiets Licht Parade is een actie die bedacht is tijdens het Fiets Innovatie Platform: een traject waarin een dwarsdoorsnede van zowel de Edese bevolking (inwoners: jong en oud, bedrijven, kunstenaars), organisaties/ instellingen (NISB, CROW, scholen, WUR, wielervereniging, ANWB Fietsersbond) en de gemeente Ede nieuwe ideeën bedacht hebben om o.a. het – veilig – gebruik van de fiets te stimuleren. De Fiets Licht Parade is hierbij als één van de meest kansrijke ideeën naar voren gekomen.

Doel: via een – terugkerend – spraakmakend evenement aandacht vragen voor goed verlicht fietsen, bij een erg lastig te bereiken doelgroep (jongeren van 12 tot 20). De actie sluit aan bij de landelijke campagne ‘Ik wil je zien!’ van de Nationale Fietsersbond. Nevendoelen: a) stimuleren sociale cohesie, door deelnemers op te roepen als groep deel te nemen, b) middelbare schoolleerlingen – op een leuke/ aansprekende manier – in contact brengen met (elektro)techniek.

Wie doen al mee: gemeente Ede, Nationale Fietsersbond, Veilg Verkeer Nederland, Het Streek, ROC Ede, CHE, Wielervereniging Ede, SANWB, Edese IJsvereniging, Cultura, St. Binnenstadsmanagement Ede en Welstede