"Nieuws"

11-04-2016 - Waalwijk: verbeteren betrokkenheid bij wijk/ openbare ruimte

5plus1 gaat in Waalwijk aan de slag. met een project dat gericht is op het tegengaan van zwerfvuil en bijzettingen bij (ondergrondse) containers. Maar we pakken het veel breder aan. We gaan zoeken naar wat de wijkbewoners in brede zin bezighoudt. Waar irriteert men zich aan, wat zou men graag beter? Maar ook: wat gaat er goed, wat wil graag zo houden? Of waar droomt men van, zou de kwaliteit van leven sterk verbeteren? Wij zijn er nl. van overtuigd dat als hieraan gewerkt wordt, en bewoners elkaar (beter) leren kennen, de stap om daarna de wijk met elkaar schoner te houden, veel kleiner is .. Dat een oproep om samen regelmatig de wijk schoon te maken, veel succesvoller is.

04-04-2016 - Interview met Niels Götz op Energieplein20

in 2015 publiceerde 5plus1 het rapport ‘Verleid de Consument’. Hierover schreef Niels een blog op www.energieplein20.nl (zie:http://tinyurl.com/j76m75j). Hierin brak hij een lans voor het verder ontwikkelen van verleidingsstrategieën gericht op vrouwen. Voor Energieplein20 reden om bij Niels thuis langs te komen en hem te interviewen. Bekijk het interview op http://tinyurl.com/zdc5wb2.

15-03-2016 - Vrouwen onderzoeken via fmri

5plus1 heeft opdracht gekregen om na te gaan hoe specifiek vrouwen kunnen worden verleid om hun woning te verduurzamen. waarom? Omdat veel pogingen daartoe tot op heden vooral op mannen zijn gericht (techniek, innovatie, terugverdientijd) terwijl het vooral de vrouw is die beslissingen neemt over wat er met het huis gebeurt. Naast een deskstudie en diepte-interviews gaan we zowel mannen als vrouwen in de fmri scanner leggen. Ze krijgen dan verschillende concepten/ uitgewerkte motieven te zien en via de frmi-scanner kunnen we dan zien welke mannen of vrouwen écht aanspreken .. Spannend! De resultaten zijn half juni beschikbaar ..

28-07-2015 - Samenwerking met Nyenrode “Energie vriendelijk Renoveren”

Energie Vriendelijk Renoveren.  5plus1 werkt mee aan een collegereeks : succesfactoren van energievriendelijk Energie Vriendelijk Renoveren

De praktijk laat zien dat het behalen van hoge ambities op energiegebied bij renovatieprojecten in de woningbouw niet eenvoudig is. Natuurlijk moet er sprake zijn van goede techniek en sluitende business cases maar er is vaak meer nodig om een project te laten slagen. Nyenrode Business Universiteit heeft een collegereeks ontwikkeld die tot doel heeft u te helpen binnen de complexiteit van deze opgave uw weg te vinden en u te helpen nieuwe competenties te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan uw succes. Elke college bestaat uit een lezingendeel waarbij diep op een vaak onderbelicht aspect van de opgave wordt ingegaan en een interactief deel waarin uw eigen vraagstukken uit de praktijk nadrukkelijk aan de orde komen. Ervaren specialisten, waaronder wij als 5plus1,  gaan met u aan de slag en bieden u zowel wetenschappelijk onderbouwde beschouwingen als de praktische consequenties en afgeleide bouwstenen daarvan waar u direct mee aan de slag kunt.

college 4 Bewoners over de streep
Daan Overeem en Niels Götz, marketing- en communicatiedeskundigen, gespecialiseerd in marketingpsychologie en zeer ervaren in bewonerscommunicatie bij energievriendelijk renoveren.Veel woningeigenaren nemen zich voor om energiebesparende maatregelen te nemen. Vaak komt er echter iets tussen wat meer urgent is (kapotte wasmachine) of leuker (de nieuwste tablet) om geld aan uit te geven. Dit college draait erom bewoners te helpen hun voornemens ook echt uit te voeren. Onder andere door de koppeling te leggen met dat wat ze meer bezig houdt en te voorzien in prikkels die ze ‘over de streep’ helpen. Vanuit een mix van theoretische kennis en praktijkervaring maakt u kennis met, soms onbewust aanwezige, bewonersmotieven, prikkels die hun succes bewezen hebben en manieren om urgentie te creëren.

Informatie en aanmelding

Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met Anke van Hal:
06 517 546 77 a.vanhal@nyenrode.nl www.executiveeducation.nl/ser
Tijd en locatie
Nyenrode Business Universiteit T.a.v. A. van Hal
Postbus 130, 3620 AC Breukelen
De colleges worden op maandagen gegeven op Nyenrode Business Universiteit. Ze starten om 16.00h en eindigen omstreeks 19.30h. Tussentijds krijgt u een maaltijd aangeboden. Door de gunstige tijden reist u filevrij en zijn de colleges goed te combineren met uw werk.

03-04-2015 - Workshop ‘Effectiever verleiden van uw klant’

Voor een samenwerkingsverband tussen een grote groep verschillende bedrijven en de gemeente ‘s Hertogenbosch organiseerden wij de workshop ‘Effectiever verleiden van uw klant’. Lees hier het verslag zoals Pauline Slaa van de gemeente dat opstelde.

http://www.energienul73.nl/337318.aspx?t=Maak+kennis+met+Harry.

 

13-02-2015 - Brainstormen met jongeren uit de wijk – Vianen

Voor de gemeente Vianen ontwikkelen wij een campagne gericht op preventie van zwerfafval. In de eerste fase van de campagne zetten we ‘stille’ middelen in (ogen in de openbare ruimte ruimte die je aankijken, voetstappen op de stoep die naar een afvalbak leiden, posters met echte bewoners van de wijk die een ieder welkom heten).

In de tweede fase van de campagne willen we meer ‘reuring’ aan de campagne geven. Zoals altijd proberen we ideeën hiervoor bij de doelgroep zelf op te halen. Daarom organiseerden we een brainstormsessie met jongeren uit een van de campagnewijken. Zij kwamen met veel creatieve en zeker ook bruikbare ideeën. Zoals een voetbaltoernooitje organiseren waarbij wordt gevoetbald met een bal die gemaakt is van zwerfafval. Of een wedstrijdje hooghouden met een – op straat gevonden – leeg drankblikje.

Ook was een van de jongeren bereid op de poster te gaan staan …

11-02-2015 - Interessant overleg met bewoners Stadsbeek in Enschede

Samen de wateroverlast in Pathmos en Stadsveld aanpakken! Ook daar zijn we bij betrokken. Deze week een goede informatieavond gehouden, waarbij een dialoog is gestart met de bewoners.

01-10-2014 - Opdracht project zwerfafval Vianen

We zijn blij binnenkort te kunnen starten met een campagne zwerfaval voor de gemeente Vianen. Ook hier zullen we gebruik maken van de 5plus1 methode.

24-09-2014 - Veel gemeenten Stadsregio kiezen voor aanpak 5plus1

De stadsregio Arnhem Nijmegen startte “Buurten over Energie” waarin inwoners worden gestimuleerd om gezamenlijk in de buurt energiemaatregelen te treffen aan de eigen woning. De betrokken gemeenten leren via dit project hoe zij deze initiatieven kunnen ondersteunen en bevorderen. Inmiddels kozen 12 gemeenten voor de aanpak van 5plus1.

10-09-2014 - Herhaling FietsLichtParade in Ede

editie 2013

een beeld van 2013

Vanwege het grote succes van vorig jaar heeft de gemeente Ede 5plus1 gevraagd deze parade met een mengeling van fun, fantasie en creativiteit weer op te zetten. Een prachtig event waarin volgens de werkwijze van 5plus1 de doelgroep meebeslist. (zie www.fietslichtparade.nl of Facebook)