Verduurzaming Kwetsbare Wijken (en natuurlijk bewoners)

2 februari 2021

Verduurzaming Kwetsbare Wijken (en natuurlijk bewoners)
Niels is sinds 2019 verbonden aan het Experimentenprogramma Verduurzaming Kwetsbare Wijken van Platform 31. Hij brengt kennis in over de factoren die leiden tot kwetsbaarheid bij bewoners, en hoe je hier als gemeente mee om kunt gaan. Maar ook over de - sterke - samenhang tussen de kwetsbaarheid van - grotere groepen - bewoners in een wijk en de vitaliteit van die wijk. En de ingrediënten voor een succesvolle(re) wijkaanpak.

Het experimentenprogramma helpt gemeenten met 1 of meerdere kwetsbare wijken met kennis en hands-on ondersteuning. In dit kader verzorgden wij voor de deelnemende gemeenten aan dit programma een serie verdiepingssessies. De eerste ging over de psychologie van kwetsbaarheid, de tweede over de kwetsbaarheid/ vitaliteit van wijken en in de derde zijn we met de aangeboden kennis/ inzichten aan de slag gegaan.

Momenteel werken we – samen met Anke van Hal van Nyenrode – aan een publicatie. Hierin bundelen we de genoemde kennis/ inzichten en koppelen we deze aan een aantal kwetsbare bewoners/ wijken. Deze publicatie komt waarschijnlijk medio maart uit.