Nog enkele plaatsen voor onze zomerklas psychologie (4 juli)

26 juni 2018

Nog enkele plaatsen voor onze zomerklas psychologie (4 juli)
Het werk van 5plus1 bestaat uit het telkens weer ontdekken van wetmatigheden: hoe werken beleidsprocessen in gemeenten en hoe komt het gedrag van (beleids)doelgroepen tot stand.
Categorie: Beleidsondersteuning | Gedragsbeïnvloeding

Doordat we hier dag in, dag uit mee bezig zijn, neemt onze kennis hierover steeds verder toe. Maar ook u ontdekt in uw werk waarschijnlijk steeds meer ‘hoe de dingen in elkaar steken’. U detecteert – dit doen uw hersenen automatisch voor u en grotendeels onbewust – wetmatigheden en bouwt op basis hiervan vuistregels op, over hoe processen doorgaans lopen, en wat mensen drijft. Maar deze ervaringskennis blijft vaak grotendeels onbewust.

De waarde van uw eigen ervaringskennis

In de zomerklas brengen we samen met Martijn de Loor van Gevoel voor de Zaak onze kennis over wat het gedrag van organisaties én mensen ‘onder water’ echt drijft in, en halen we de kennis waarover de deelnemers beschikken op. Zou u uw kennis op het terrein van gedragsverandering en -beïnvloeding graag willen verrijken? Aansluitend bij wat u – vaak intuïtief – al weet? Zodat u de wetmatigheden en the bigger picture meer gaat zien?

Kom dan naar onze smaakmakende zomerklas, waarin we uw helpen uw intuïtie te staven en te onderbouwen met psychologische kennis. We helpen u gedragsmechanismen expliciet(er) te leren kennen. Omdat wij uit ervaring weten dat dit uw gedragsbeïnvloedings-strategie nóg effectiever maakt. Daardoor groeit u van een onbewust bekwame naar een bewust bekwamer gedragsdeskundige. Aansluitend bij uw kennis en ervaring staan we stil bij:

1.       onderstroomfenomenen in de organisatie
2.       de dynamiek van de bestuurskamer
3.       effectieve gedragsprogramma’s
4.       de kunst van het verleiden

Praktische informatie

Datum: 4 juli 2018.
Tijd: 14:00 – 20:00 uur, incl. een culinaire proeverij en levende muziek.
Maximaal 35 deelnemers.
Locatie: Landgoed Kraaybeekerhof, Driebergen.
Prijs: € 75 (excl. BTW).

Meer informatie?

Neem contact op met Niels:
info@5plus1.nl
Niels: 06 14 10 54 40


Tags: zomerklas