Servicepunt Duurzame Energie Noord Holland – programmalijn EHBU

Niels gaat samen met de bureaus Overmogen, AEF en Frisse Blikken de komende 4 jaar invulling geven aan het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland. Niels vervult daarbij de rol van trekker van de programmalijn Eerste Hulp Bij Uitvoering (EHBU).

Lees verder...

Verduurzaming Kwetsbare Wijken (en natuurlijk bewoners)

Niels is sinds 2019 verbonden aan het Experimentenprogramma Verduurzaming Kwetsbare Wijken van Platform 31. Hij brengt kennis in over de factoren die leiden tot kwetsbaarheid bij bewoners, en hoe je hier als gemeente mee om kunt gaan. Maar ook over de - sterke - samenhang tussen de kwetsbaarheid van - grotere groepen - bewoners in een wijk en de vitaliteit van die wijk. En de ingrediënten voor een succesvolle(re) wijkaanpak.

Lees verder...

Nieuwe toepassingsmogelijkheden voor gerecycled kunststof

Pascal is momenteel gedetacheerd bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken als projectleider voor het programma ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’. Dit programma daagt marktpartijen uit om met innovatieve voorstellen voor het vergroten van de toepassingsmogelijkheden voor gerecycled kunststof producten te komen en deze in een pilot verder vorm te geven.

Lees verder...

Inschrijving voor project ‘Beter benutten ervaringskennis gemeenten’ open

Onze hersenen zoeken automatisch naar patronen/ wetmatigheden. Als we regelmatig in situatie A komen, en gedrag B leidt tot het gewenste resultaat, dan maken we de vuistregel aan dat we in situatie A voortaan B gaan doen. Onze hersenen maken dus voor ons vuistregels aan, zodat we voortaan heel snel kunnen bepalen wat we moeten doen. Een briljant systeem! Het zorgt ervoor dat we vanzelf expert worden in situaties waarmee we vaak te maken hebben.

Lees verder...

Nog enkele plaatsen voor onze zomerklas psychologie (4 juli)

Het werk van 5plus1 bestaat uit het telkens weer ontdekken van wetmatigheden: hoe werken beleidsprocessen in gemeenten en hoe komt het gedrag van (beleids)doelgroepen tot stand.

Lees verder...

Waalwijk: verbeteren betrokkenheid bij wijk/ openbare ruimte

5plus1 gaat in Waalwijk aan de slag. met een project dat gericht is op het tegengaan van zwerfvuil en bijzettingen bij (ondergrondse) containers. Maar we pakken het veel breder aan.

Lees verder...

Interview met Niels Götz op Energieplein20

In 2015 publiceerde 5plus1 het rapport ‘Verleid de Consument’. Hierover schreef Niels een blog op www.energieplein20.nl. Hierin brak hij een lans voor het verder ontwikkelen van verleidingsstrategieën gericht op vrouwen. Voor Energieplein20 reden om bij Niels thuis langs te komen en hem te interviewen.

Lees verder...

Vrouwen onderzoeken via fMRI

5plus1 heeft opdracht gekregen om na te gaan hoe specifiek vrouwen kunnen worden verleid om hun woning te verduurzamen.

Lees verder...