Inschrijving voor project ‘Beter benutten ervaringskennis gemeenten’ open

26 juni 2018

Inschrijving voor project ‘Beter benutten ervaringskennis gemeenten’ open
Onze hersenen zoeken automatisch naar patronen/ wetmatigheden. Als we regelmatig in situatie A komen, en gedrag B leidt tot het gewenste resultaat, dan maken we de vuistregel aan dat we in situatie A voortaan B gaan doen. Onze hersenen maken dus voor ons vuistregels aan, zodat we voortaan heel snel kunnen bepalen wat we moeten doen. Een briljant systeem! Het zorgt ervoor dat we vanzelf expert worden in situaties waarmee we vaak te maken hebben.

Veel opgedane ervaringskennis blijft ongebruikt

Prima geregeld, zou je denken. Maar helaas: het beschreven proces vindt vrijwel onbewust plaats. Resultaat: gemeenten beschikken over al best veel waardevolle ervaringskennis over hoe je beleid maakt samen met en afgestemd op doelgroepen, maar die blijft vaak ‘opgesloten’ in haar medewerkers. Doodzonde natuurlijk! Daarom gaat 5plus1 een project starten waarbij bij meerdere gemeentes (multi-client opzet) de al opgedane ervaringskennis over hoe je aansluit bij wat er bij doelgroepen speelt en hoe je ze betrekt bij beleidsvorming  expliciet wordt opgehaald en wordt klaargezet als bouwstenen voor het ontwikkelen van effectiever beleid.

Multi-client opzet

Het project dat we gaan starten gaat uit van deelname van meerdere gemeenten (in ieder geval 2 kleinere, 2 middelgrote en 2 grotere), zodat én meer ervaringen kunnen worden gedeeld en geanalyseerd én deelnemende gemeenten ook van elkaar kunnen leren. T.b.v. de financiering wordt gedacht aan indiening van het projectplan bij het A+O-fonds.

Eerste toepassing: Voorbereiding invoering Omgevingswet

Momenteel zijn we in gesprek met enkele gemeenten die belangstelling hebben voor de beschreven opzet en wordt gesproken over toepassing van de opgedane inzichten op een actueel onderwerp. Hieruit blijkt dat er in ieder geval belangstelling is om met de – voorbereiding van de – invoering van Omgevingswet aan de slag te gaan. Is dat ook voor uw gemeente interessant? Er zijn nog enkele plekken in het project vrij. Of denkt u aan toepassing van genoemde opzet op heel andere onderwerpen? Ook prima. We horen graag waar u aan denkt/ waar u behoefte aan heeft.

Meer informatie? Neem contact op met Niels of Pascal.