Waalwijk: verbeteren betrokkenheid bij wijk/ openbare ruimte

11 april 2016

default
5plus1 gaat in Waalwijk aan de slag. met een project dat gericht is op het tegengaan van zwerfvuil en bijzettingen bij (ondergrondse) containers. Maar we pakken het veel breder aan.

We gaan zoeken naar wat de wijkbewoners in brede zin bezighoudt. Waar irriteert men zich aan, wat zou men graag beter? Maar ook: wat gaat er goed, wat wil graag zo houden? Of waar droomt men van, zou de kwaliteit van leven sterk verbeteren? Wij zijn er nl. van overtuigd dat als hieraan gewerkt wordt, en bewoners elkaar (beter) leren kennen, de stap om daarna de wijk met elkaar schoner te houden, veel kleiner is .. Dat een oproep om samen regelmatig de wijk schoon te maken, veel succesvoller is.