Wat ons drijft

Helpen maatschappelijk relevante vraagstukken op te lossen, of zelfs helemaal te ‘kraken’. Dáár worden wij blij van, daar zetten wij ons met hart en ziel voor in. Daarin kunnen we onze scherpe analyses, enthousiasmerend vermogen, humor en creativiteit kwijt.

Wat wij doen

5plus1 helpt bij het kraken van actuele maatschappelijke vraagstukken. Denk aan vraagstukken als ‘verduurzaming woningen en woongedrag’ en ‘verdere verbetering afvalscheiding’, gezond wonen, klimaatbeleid en inwonersparticipatie. Dit doen wij op 3 manieren:

Gedragsbeïnvloeding

Wij kennen de nieuwste inzichten uit de (neuro- en marketing)psychologie, brengen deze kennis over en passie die toe op maatschappelijke vraagstukken. Een belangrijk inzicht daarbij is dat ons gedrag veel meer door gewoontes en onbewuste emoties bepaald wordt dan door argumenten / de ratio.

Beleidsondersteuning

Wij helpen overheden om vanuit deze zelfde inzichten beleid te maken dat meer / wél uitgaat van wat doelgroepen bezighoudt en beweegt. We noemen dat ‘burgergeschikt’ beleid. Concreet ondersteunen wij overheden bij het evalueren, opstellen en uitvoeren van beleid en bij het trainen van de organisatie en werknemers.

Marketing

Wij herschrijven de marketingmix van producten en diensten, zodanig dat deze beter is afgestemd op wat klanten écht willen.

Ons laatste nieuws

Servicepunt Duurzame Energie Noord Holland – programmalijn EHBU

Niels gaat samen met de bureaus Overmogen, AEF en Frisse Blikken de komende 4 jaar invulling geven aan het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland. Niels vervult daarbij de rol van trekker van de programmalijn Eerste Hulp Bij Uitvoering (EHBU)

Lees verder…

Inspiratie

Wij komen graag langs om onze visie te geven op het vraagstuk waar u mee zit. Of het beleid dat u meer burgergeschikt wilt maken.