onze werkwijze: De zes van 5plus1

Of het nu gaat om het opstellen van beleid, het begeleiden van een bewonersinitiatief of de ondersteuning bij een marketingstrategie voor (maatschappelijk relevante) diensten en producten, elke keer weer werken wij volgens een aantal kernprincipes: de zes van 5plus1.

Samen met de doelgroep

Strategieën/ campagnes ontwikkelen wij altijd samen met uw doelgroep. Omdat zij altijd beter weten/ aanvoelen wat er speelt, op welke toon moet worden gecommuniceerd, via welke kanalen en met welke middelen.

Een foto van uw vraagstuk

Om u goed van dienst te kunnen zijn is het voor ons belangrijk om een goed zicht te hebben op wat er speelt en wat de opgave is. Hierbij kijken we automatisch ook ‘onder water’. Naar de niet direct zichtbare ‘werkzame elementen’ in uw beleid of product/ dienst, de elementen die maken dat uw beleid of product/ dienst succesvol is. Of niet meer: het is dan tijd die elementen eruit te lichten en door een beter werkende te vervangen.

Positief kritisch

De kans is groot dat u ‘verknocht’ bent aan uw product, dienst, beleid of werkwijze. Omdat ze een tijd lang heel succesvol zijn geweest en u zich ermee vereenzelvigt. Maar de omstandigheden veranderen constant, evenals waarschijnlijk de wensen en behoeften van uw doelgroep. Vanuit deze achtergrond kunnen de kansen die wij voor u zien om ‘uzelf opnieuw uit te vinden’ even best schrikken zijn. Maar daar laten we ons niet door weerhouden: benoemen doen we ze toch. Maar we denken natuurlijk wel mee over manieren om ze op een realistische manier te introduceren. Bijvoorbeeld door een opzet voor een pilot te ontwerpen, en deze te helpen invoeren en evalueren.

Onszelf overbodig maken

Wij delen graag onze kennis en ervaring met u en wij zorgen er ook voor dat u deze inzichten zelf leren toepassen, zodat wij uiteindelijk overbodig worden.

Denkers die doen

Wij hebben geleerd dat je nooit helemaal kunt bedenken hoe iets gaat lopen en je altijd dingen tegenkomt die niet waren te voorzien. Reden voor ons om ook altijd bij de eerste stappen van de uitvoering betrokken te willen zijn. We worden vaak ‘de denkers die ook doen’ genoemd, een typering waar we oprecht trots op zijn.

Humor

Hoewel wij uw (maatschappelijke) opgave zeer serieus nemen, is er binnen onze projecten ook altijd ruimte voor humor. Humor verbindt, en zorgt ook voor de noodzakelijke luchtigheid om complexe vraagstukken te kraken.